عکس و فیلم انواع حیوانات وحشی را در آرشیو ببینید.‎کل و بز قوچ و میش کبک ؛ یوز پلنگ ایرانی