اگر دوستان عکسی دراختیار دارند که به موضوع این وبلاگ مربوطه ومایلند  در وبلاگ قرار گیرد لطفا برام ایمیل کنید تا با نام و آدرس خود تان در وبلاگ قرار بدم.  لزوما عکسها ایرانی باشند.

 عکسهای خارجی نمایش داده نمی شوند. 

manshad2a2@yahoo.com