مراسم نقل برداري (بفتح ن)

راستش من تا حالا نفهميدم املاي صحيح اين شي چوبي سنگين كه روز عاشورا توسط هفتاد هشتاد نفرچرخانده ميشود نقله – نخله يا نغله  اما ميدونم منظور چيه.

اكثر كساني كه اين مراسم رو ديدن تصور ميكنند نقل نماد تابوت  امام حسينه اما اينطور نيست.زماني كه لشگريان يزيد ميخواستند سرهاي بريده شده رو به دربار يزيد ببرند سرهاي شهدا رو داخل وسيله اي شبيه نقل امروزي آويزان كردند تا مانع از فاسد شدن آنها شوند. (ازاين ببعد اگه كسي گفت كولر رو مسلمونها اختراع كردند نگيد "دروغه")

مراسم نقل برداري در شهر يزد وتقريبا در تمام روستاها ي اين استان برگزار ميشود

چند روز پيش مراسم امسال نقلبرداري(2007) بافرمت g p 3 بدستم رسيد اگه كسي اين مراسم رو نديده وحوصله هم داره كه 13 مگا بايت رو دانلود كنه پيغام بگذاره.