شايد بعضي از دوستان اعتقاد داشته باشند نمايش فيلم شكار حيوانات از تلويزيون يا هر رسانه ي ديگر كار درستي نباشد. توجه داشته باشيد هستند كساني كه يا در زمان جواني شكارچي بودند يا اينكه به اينكار علاقه دارند ولي تواناييش رو ندارند و ديدن اينگونه صحنه ها برايشان ارضا كننده است. به نظر من نمايش صحنه هاي تير اندازي به حيوانات نه تنها تبليغ اينكار نيست بلكه ضد تبليغ هم هست.